Logo

Európska agentúra pre lieky posudzuje vakcíny spoločnosti Sinovac

Posudzovanie bude pokračovať, až kým nebude k dispozícii dostatok dôkazov.