Logo

Nová scéna si pripomína jubileum sólistu spevohry L. Miškoviča

Ladislav Miškovič sa narodil 5. mája 1941 v meste Nesvadby, okres Komárno.