Logo

Počas pandémie stúpol počet útokov na ľudí postihnutých albinizmom

Albinizmus je ojedinelý, neinfekčný, geneticky dedičný stav, ktorý sa vyskytuje na celom svete bez ohľadu na etnický pôvod alebo pohlavie.