Logo

Zlúčenie aktív klientov depozitárov cenných papierov skončí v novembri

V súčasnosti obidva depozitáre intenzívne pripravujú technické zabezpečenie migrácie klientskych aktív.