Logo

SAD Poprad zapracoval pripomienky cestujúcich do nového grafikonu

V rámci cestovných poriadkov autobusovej dopravy v tatranskom a spišskom regióne došlo k dodatočným korekciám.