Logo

Plénum odmietlo mimoriadnu valorizáciu dôchodkov z dielne Hlasu-SD

Výška valorizácie vychádza z výšky tzv. dôchodcovskej inflácie oznámenej Štatistickým úradom SR za obdobie druhého polroka 2021.