Logo

Krásna Hôrka dostala po 10-tich rokoch šancu na definitívnu obnovu: Vieme, kedy chcú hrad sprístupniť verejnosti!

Konečne dobrá správa! Požiarom zničený hrad Krásna Hôrka dostal po 10,5 roku šancu na definitívnu obnovu. Vo verejnej súťaži už vybrali zhotoviteľskú firmu z Bratislavy, ktorá si prevzala stavenisko.