Logo

Poslanci prijali zmeny v integrovanom záchrannom systéme

Začlenenie Policajného zboru medzi základné zložky integrovaného záchranného systému má umožniť efektívnejšiu koordináciu.