Logo

Čo znamená pre Slovensko mať možnosť zapojiť sa do vedeckých programov podporených EÚ?

Autorky prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc., Mgr. Barbora Radochová, PhD., a Mgr. Kristína van der Ploeg pracujú na katedre mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej fakulty UK Európska komisia (EK) predkladá výzvy, ktoré umožňujú výskumným a vedeckým inštitúciám zdokonaliť vedu ako takú, a to aj v krajinách, v ktorých sebarealizácia vedcov nefunguje dostatočne. Veľká časť výziev je zameraná aj na inovácie a disemináciu poznatkov, […]