Logo

Úrad pripravuje postupnú digitalizáciu územných plánov

Reforma územného plánovania je naplánovaná do roku 2032.