Logo

Nemecko plánuje obmedziť čínske komponenty v mobilných sieťach 5G

Prísny zákaz nad rámec komponentov by sa mal zaviesť v regiónoch dôležitých z hľadiska bezpečnosti, ako sú Berlín, Porýnie a Porúria.