Logo

R. Procházku a Z. Vikarskú zvolili za kandidátov na sudcu ESĽP

Vikarská bola zvolená 13 hlasmi, dvaja členovia Súdnej rady SR boli proti a dvaja sa zdržali hlasovania. Procházku zvolili desiatimi hlasmi, sedem členov Súdnej rady SR sa zdržalo hlasovania.