Logo

Súd EÚ: Bydlisko v zahraničí nie je dôvod nevydať občiansky preukaz

Rumunská právna úprava totiž stanovuje rozdielne zaobchádzanie voči rumunským občanom s bydliskom v zahraničí a voči tým, ktorí majú bydlisko v Rumunsku.