Logo

Súhr vládou prerokovaných ekonomických materiálov

Dotáciu mohli získať žiadatelia najviac vo výške 20.000 eur.